‘Het Wapen van Barradeel’ werd gebouwd rond 1865.

Een herberg met bovenzaal, een doorreed en stalling.
Opvallend was de prachtige veranda voor het hele pand langs , met een gebogen zinken dak en in de beide houten zijwanden mooie gekleurde glazen.
Voor de herberg een tamelijk groot plein waar allerlei manifestaties plaats vonden.
Ooit had het Rode Kruis op de bovenzaal een film-vertoning georganiseerd voor de schoolkinderen.
Vader moest daar even een inleiding uitspreken.
Hij was daar een beetje nerveus voor.