Hervormde Pastorie.
Hier woonde de dominee van de Greate Tsjerke, gebruikt door de Vrijzinnig Hervormden.
De toenmalige ds. Miedema preekte eens op Hemelvaartsdag over de Hemelvaart en verkondigde dat dat nooit mogelijk kon zijn geweest aangezien er in de hemelruimte geen zuurstof is.
Mijn moeder vond dat een doorslaggevend bewijs van de verdorvenheid van de z.g. ‘Grauwen’
Een indrukwekkende Classicistiscch gebouw met een koetshuis ernaast.
Omringt door een grote tuin in Engelse Landschapsstijl aangelegd.
De sloot ervoor noemden wij ‘dűmniessleatsje’
Daar zwommen in zeer helder water salamanders en kikkers die wij vingen met een conservenblikje met gaatjes aan een stok.
In de tijd van het polsstokspringen, in het voorjaar, sprong Berber Post, die er tegenover woonde, (haar vader was reed met een vrachtwagen op Leeuwarden) met de pols over de sloot, wat we erg knap vonden.
In de nacht van Oud op Nieuw werd een tweewielige kar op het balkon van het huis gezet.