In dit huis in de Westerbuurt woonde de familie Drijfhout.
Hierlangs, ter hoogte van de fietsen, liep vroeger het tracé van de spoorbaan rechtsaf naar Franeker, via Dongjum, komend vanaf de linkerkant van het huis met het rode dak.
De spoorlijn liep vanaf het emplacement via een brug over de Oosterbierumer vaart naar hier.
Een eindje daar vandaan lagen nog rails en bielzen. Ook daar speelden we vaak.
Ooit hebben we tussen de bielzen een vuur gestookt en in een oude pan witte kool , die we uit de nabijgelegen tuintjes hadden gestolen, gekookt.
Er kwam echte rook en damp af.
Het tracé liep langs de molen van de Kolthofpolder.
Daar vlakbij heb ik met Dirk Hansma nog eens een schat begraven, een blikken doos met allerlei ‘kostbaarheden’als een hazenpootje, een varkenskootje, etc. Toen we daar waren, waren we getuigen van een drijfjacht op hazen.
Een haas kwam onze kant uit en tot onze grote verbijstering schreeuwde het dier in doodsnood.