Zie blz.61 Het Earmhs in de Lytse Buorren.
Hier woonden oude enigszins gebrekkige en arme mensen.
Overdag zagen we ze weleens door het dorp wandelen.
De bijgebouwde vleugel was in een zeer fraaie Jugendsstil.
In prachtige bolle letters op de gevel ongeveer: TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN
Nu is het geheel in zeer ernstig verval.
Inmiddels afgebroken.