Ook dit is aardappelrooien.
Hier ging een machine vooraf die de aardappels optilde.
De oogst begon met het loftrekken.
Je kroop door de greppel tussen twee rijen aardappels door, pakte met de rechterhand onderaan de plant vast en draaide die los van de aardappels in de grond.
De planten waren wel een halve meter hoog.
En vooral in de ochtend was het een vreselijke natte boel vanwege de dauw.