Zie blz. 50. Dit paadje leidt van af de Fjouwere via de Smidssteeg naar de Buorrren.
Rechtsom om de akker heen langs de achterkant van smid Keuning en weer rechts langs de achterkant van de huizen van de Lytse Buorren
Daar woonde o.a. Paulus Sip, die we weleens plaagden.
Tenslotte kwam hij naar buiten met een emmer water om ons weg te krijgen.
Verder lopend kwamen we op de Kamp, met zijn zwarte schuurtjes.