Dit werden de ‘Nije Húzen’ genoemd toen ze in 1947 gebouwd werden. Het eerste huis werd gebruikt door de school voor huisvesting van een personeelslid.