De weg van Oosterbierum naar Tzummarum, langs de vaart.
In de verte links de gasfabriek