Fiskershúske.

Aan de oostkant van de Skilleane stonden zulke vissershuisjes voor steeds minder vissersfamilies.
In het dorp werden de mensen ‘sédyksters’ genoemd.
De kinderen ervan bezochten onze school.
Men vond hen een wat ruiger volk.
Bij ruzie wilden de kinderen nogal eens met de klomp om zich heen slaan.
Na schooltijd verdwenen ze weer uit ons gezichtsveld naar de zeedijk.