Het schoolbestuur van de christelijke school.

Dit bestuur maakte de wisseling van de hoofden der school mee in 1946.
Links het vorige hoofd, de heer van der Veen.
Daarvoor zittend Sybe Sybesma, de grote autoriteit van Gereformeerd Tzummarum.