De Kampioen.

Op een terp is het zeer oude restant van een kapitale boerderij te vinden.
Het lag op het kruispunt van de weg naar zee en de Alddyk, op de voorgrond.
Nu woonden er enige gezinnen in.
Ons dienstmeisje Maartje Kuiken kwam hier vandaan.
De afscheiding tussen de huishoudens bestond uit een soort karton.
Het zag er ook toen al wat vervallen uit.