Gemeentewoningen.

Huurwoningen van gemeentewege. Rechts naast huizen een pad naar het Vossebrugje over de vaart.
Voor de huizen langs de weg naar Firdgum. De Nije H˙zen, links, zijn er nog niet.
In het meest rechtse huis woonde de familie Pasma.
Ale Pasma haalde in een groet leren tas allerlei contributies op.
Ook werkte hij in de tuin van dokter Keestra.
Rechts aan het eind woonde Sybe Sybesma.