Straat van de Nije H˙zen, rechts.
Links, net niet op de foto woonde de familie van Sybe Sybesma.
Hij was een belangrijke figuur voor het Gereformeerde leven, in school en kerk, wij noemden hem Sybe Stykel, wegens zijn haardracht.
In een van de huizen links woonde Nutte, die van mijn vader bijles kreeg in de woonkamer om hem in staat te stellen naar de textielfabrieken in Enschede te kunnen gaan.