De Hearewei naar Firdgum.

Vanaf Tzummarum naar Firdgum en verder.
De oude weg voordat de Minnertsgaasterweg werd aangelegd.
Toen ik hier eens fietste zat er op de draad een koekoek.
Dat ik dat schuwe beest van zo dichtbij kon zien !