Oorlogsjaren 1940-1945

Camstrawei 40 onder Firdgum v/d Zee tussen 1940-1945,met bord verboden te fotograveren.