Deze paal staat in Dykshoek onder Firdgum. Waterschap Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks.