Foto: W.Leistra 2010

Camstrawei 38.

Voor 1918 werd deze boerderij bewoond door de familie Tj.Lettinga.
Van 1918-1939 door Klaas Reins Westra.
Tussen 1939-1958 Familie Heerke Osinga,daarna hun zoon Klaas en na 1960 de familie Enne Reitsma.
Nu hebben Sebastiaan Scholten en Paula Inia deze boerderij gekocht en hebben het druk met de restauratie.
Aan hun vraag aan de Oudheidkundige Vereniging om eens langs te komen,hebben we vanzelfsprekend gehoor gegeven en proberen we nu te helpen met het achterhalen van de geschiedenis.

Nog lang over de namen nagedacht die in het hout staan geschreven en wat dit betekenen kon.
Vaak vind je deze geschreven door schilders of timmerlieden die er hebben gewerkt,maar hier komt er meestal de zelfde naam voor, dus heeft het een betekenis.
Aan de planken te zien was er regelmatig met krijt opgeschreven en later weer verwijdert.

De conclusie is: Hier schreef men nog op de Lat-Plank en stond men in het Krijt, denk maar eens aan het gezegde.
De naam bleef dan staan en je schreef er dan met krijt bij wat iemand je schuldig was of omgekeerd en je kon het zo weer wegvegen.
De foto’s zijn nog redelijk leesbaar geworden.
Hier is heel duidelijk: je staat in het krijt: Ouwe Jan Lettinga.

De volgende namen zijn ook nog tegen het dakhout aan gevonden:
B.A.Winsemius 1874.
W.J.Zijlstra 1882.
O.J.Lettinga 1894.
En nog: Officier Regiment Infanterie in Nederland ?.

foto W.L.