Firdgum Zilveren munten van Keizer Lotharius 850 na Chr.
Deze zijn gevonden door Wietse Leistra op de grote terp westelijk van Firdgum en ten noorden van de Swaerderwei te Tzummarum.
In Tzummarum vond men de grote muntschat ook in 1991.

foto W.L.