Duidelijke sporen van de terpafgraving rond 1920.

foto W.L.