Firdgum Reconstructie van het kwelderlandschap met de eerste nederzettingen, links zijn enige werktuigen afgebeeld.