De meeste vondsten zijn destijds gedaan op de grote terp ten westen van Firdgum aan de Hearewei.
Het hoogste gedeelte van de terp leverde op een oppervlakte van ongeveer 6 are heel veel vondsten op, o.m. een stukken potje met 13 zilveren lotharius munten 850 na chr., een smederij met nog tal van halffabrikaten, een benen boetnaald , loden netverzwaring , schijffibula’s en veel terpaardewerk. (zie foto,s).
Ook werd het hier heel duidelijk zichtbaar dat door de jarenlange erosie en landbouw bewerking al heel veel verloren is gegaan, (zie foto’s) Weinig vondsten uit de middeleeuwen zijn hier gedaan.
Vermoedelijk heeft zich de bewoning in die tijd zich geconcentreerd rond de St Nicolaaskerk de dorps terp.
W.L
foto W.L.