Firdgum

Eldorado voor iedere archeoloog

2000 jaar geschiedenis. Deze terpvondsten komen bijna allemaal van de grote terp ten westen van Firdgum en zijn gevonden door Wietse Leistra op het land van Yeb Hettinga in 1990, ze geven een beeld weer vanaf de eerste bewoning d.i.Romeinse tijd.

foto W.L.