Veel belangstelling kreeg de zeldzame gouden ring van voor 1000 na Chr. een zogenaamde 4 apostelen ring.
De vinder is anoniem en de vindplaats omgeving Minnertsga.

W.l.