Bezoek van dhr. Winsemius, altijd geinteresseerd in geschiedenis.
Foto: W.L.