Op foto: Gezicht op de terp 1950.
Terp afgegraven 1920.
Volgens een oud bewoner Sikke La Fleur heeft men hier dicht aan de weg bij het afgraven van de terp een put gevonden waar nog duidelijk de verticale planken te zien waren.
In die jaren is er verder niet veel aandacht aan besteed.