De danspartij en een detail van het huwelijksmaal.
Deze twee schilderijen verbeelden de feestelijkheden bij het huwelijk van Eraert van Pipenpoy en Jel van Liauckama in Sexbierum in circa 1616.
De kunstwerken zijn beter bekend als de Pipenpoyse Bruiloft.
Het is een uniek 17de-eeuws verslag van een bruiloft, de eerste huwelijksreportage van Nederland.
(Fries Museum, gerestaureerd met steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting).

Artikel uit Hestorisch Tijdschrift Fryslân augustus 2013.