Eraert van Pipenpoy ca 1625.

Kort daarna verkocht de Hertog zijn aanspraken op Friesland voor 100.000 Rijnse guldens aan Karel van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië, Graaf van Holland en later Koning van Spanje; beter bekend als Karel V.
Toen Georg dit land verliet, dat zijn financiën danig had uitgeput, verzuchtte hij in zijn moedertaal:
"Friesland mag wohl Fressland heissen; es hat beinah Thüringen und Meissen abgefressen, und noch ist es nicht satt geworden!" (Friesland mag wel Vreetland heten; het heeft Thüringen en Meissen bijna kaalgevreten en nog is het niet verzadigd.)
Schelte IV van Liauckama trouwde voor die tijden vrij jong op 8 april 1526 met Anna van Herema.
Na een kinderloos huwelijk van elf jaar stierf Anna in het kraambed en het dochtertje dat zij ter wereld had gebracht overleed een paar dagen later.
"In' t Jaer ons Heren MVc ende XVII May (de 24e) sterf die eerbare vrouw Anna Heerma" luidde het opschrift van haar grafsteen in de kerk van Sexbierum, waarop ook de familiewapens van Liauckama en Herema stonden.
Schelte trouwde daarna met Sjouck van Martena die, waarschijnlijk in februari 1547, ook in het kraambed overleed en ook dit kind stierf kort daarop.

Daar stond hij dan, zo'n 21 jaar na zijn eerste huwelijk, zonder vrouw en nog steeds kinderloos.
Toch liet hij de moed niet zakken, want op omstreeks 50-jarige leeftijd, ca. 1555, trouwde hij met Jel van Decama.
Zij was blijkbaar van een sterker makelij dan haar beide voorgangsters, want zij kreeg in ieder geval negen kinderen, terwijl de Kollumer historicus dr. Andreae zelfs van maar liefst veertien kinderen melding maakt.

Bron: Fries Museum.