Op de foto staat beppe Klaaske Leistra-van der Meulen voor haar winkeltje in Tietjerk.

De familie Leistra Suameer.
Deze familie dankt de achternaam aan de Leijen, generatie’s lang hebben ze daar gewoond en gewerkt.
Dit werk bestond meestal uit het houden van een paar koeien en het kopen en ontginnen van woeste veengrond (heide) De oude benaming was toen Cultivateur.
Pas na 1800 kwam hier verandering in.
Onze familietak:
Oebele Wietzes geboren 15-2-1858 te Nijega zoon van Rienk Wietzes trouwde 19-5-1888 met Klaaske Popkes van der Meulen uit Tietjerk deze was daar veehouder en fouragehandelaar.
Zij kregen 5 kinderen: Wijtze-Popke-Kneelske-Geeske en Hillebrand.
Wijtze trouwde in 24-5-1913 met Sietske van der Wal uit Eernewoude en woonden te Tietjerk op het toen bestaande nr 96 aan de Zomerweg, dit huis is allang afgebroken, maar stond tussen de nummers 10 en 12 aan deze weg.
In 1916 is dit gezin verhuisd naar St.Jacobiparochie.
Popke trouwde met Hendrika Meenen en was Wachtmeester, zij bleven kinderloos.
Kneelske trouwde met Eelke Visser en woonden in Tietjerk.
Geeske trouwde met Hedzer van Gorkum deze had een boederijtje aan de Suwaldsterdyk te Tietjerk, ze kregen 2 zonen Piet en Oebele.
Hillebrand trouwde met Jaantje Balkenende, en woonden op het Suderein Tietjerk hij was ook veehouder en fouragehandelaar, ze kregen 4 kinderen: Pieter-Oebele-Johan Klaas en Klaaske.

Het woonhuis Suderein 40 te Tytsjerk is in 1904 door Oebele Leistra gebouwd.
Na zijn overlijden werd zijn vrouw Klaaske hoofdbewoonster.
Echter dit veranderde even later, want dochter Korneliske Leistra, getrouwd met Eelke Visser kwamen ook in het huis wonen.
Na het overlijden van Klaaske in 1941 werd Eelke hoofdbewoner deze overleed in 1949 waarna Eelke zijn vrouw Korneliske Leistra hoofdbewoonster werd.
In 1953 is Korneliske verhuisd naar Suderein 30.
De nieuwe bewoner op het perceel Suderein 40 werd toen Mient Klooster.

STAMBOOM LEISTRA.

1 Jan Rienks is geboren in 1580. Jan begon een relatie met Sjouck Jans.
Sjouck is geboren in 1577. Sjouck is overleden op 02-04-1637, 60 jaar oud.

Kind van Jan en Sjouck:
1 Rienk Jans, geboren in 1633. Volgt 1.1.

1.1 Rienk Jans is geboren in 1633, zoon van Jan Rienks en Sjouck Jans. Rienk is overleden na 1700, minstens 67 jaar oud.
Rienk begon een relatie met Hiltje Piers. Hiltje is geboren in 1635, dochter van Pier Hendriks en Geertje Dirks.
Hiltje is overleden na 1700, minstens 65 jaar oud.

Kinderen van Rienk en Hiltje:
1 Jan.
2 Hendrik.
3 Wytse Rienks, geboren op 21-03-1654 in Oostermeer. Volgt 1.1.1.

1.1.1 Wytse Rienks is geboren op 21-03-1654 in Oostermeer, zoon van Rienk Jans en Hiltje Piers.
Wytse is overleden in 1708 in Suameer, 54 jaar oud. Wytse trouwde, 28 jaar oud, op 01-09-1682 in Oostermeer met Ykje Willems, 27 jaar oud.
Ykje is geboren in 1655, dochter van Willem Arends en Jetske Lieuwes. Ykje is overleden in 1724, 69 jaar oud.
Zij begon later een relatie in 1708 in Suameer met Eise Hendriks.

Kinderen van Wytse uit onbekende relatie:
1 Jetske, geboren op 18-04-1686. Volgt 1.1.1.1.
2 Trijntje, geboren op 20-01-1689.
3 Rienk Jans, geboren op 04-10-1691.
4 Willemke, geboren op 14-01-1694.
5 Rienk Jans, geboren op 21-03-1697 in Op de Tike.
6 Arend Wytses. Volgt 1.1.1.2.
7 Sjoukje. Zij is gedoopt op 14-01-1703 in Suameer.

1.1.1.1 Jetske is geboren op 18-04-1686, dochter van Wytse Rienks. Jetske is overleden omstreeks 1730, ongeveer 44 jaar oud. Jetske:
(1) trouwde in Drogeham met Hans Jans.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 06-11-1707 in Suameer met Luitjen Klases.

1.1.1.2 Arend Wytses, zoon van Wytse Rienks. Hij is gedoopt op 10-09-1699 in Tike-Suameer. Arend is overleden.
Arend trouwde, 38 jaar oud, op 08-06-1738 in Suameer met Klaaske Rienks.

Kinderen van Arend en Klaaske:
1 Wytske. Zij is gedoopt in Rottevalle.
2 Janke. Zij is gedoopt op 29-09-1726 in Rottevalle.
3 Wytse. Hij is gedoopt op 23-07-1730 in Rottevalle.
4 Hinke. Zij is gedoopt op 18-07-1734 in Rottevalle.
5 Wietse Arends. Volgt 1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1 Wietse Arends, zoon van Arend Wytses en Klaaske Rienks. Hij is gedoopt op 17-05-1739 in Suameer.
Wietse is overleden op 24-01-1817 in Suameer, 77 jaar oud.
Wietse trouwde, 40 jaar oud, op 05-09-1779 in Garijp met Ymkjen Jelles, 40 jaar oud.
Ymkjen is geboren op 30-03-1739. Ymkjen is overleden in 1788, 49 jaar oud.

Kinderen van Wietse en Ymkjen:
1 Arend Wytses (Wietse Arends), geboren in 1768 in Suameer. Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Jelle, geboren in 1779 in Suameer. Jelle is overleden op 19-12-1831 in Nijega, 52 jaar oud.
3 Rienk, geboren op 01-05-1780 in Suameer. Volgt 1.1.1.2.1.2.

1.1.1.2.1.1 Arend Wytses (Wietse Arends) is geboren in 1768 in Suameer, zoon van Wietse Arends en Ymkjen Jelles.
Wietse Arends trouwde, 150 jaar oud, op 03-07-1918 in Tietjerksteradeel met Wipkjen Erits Nieuwenhuis, 135 jaar oud.
Wipkjen is geboren in 1783 in Onder Oostermeer, dochter van Errit Jans Nieuwenhuis en Geeske Tjerks Hoekstra.

1.1.1.2.1.2 Rienk is geboren op 01-05-1780 in Suameer, zoon van Wietse Arends en Ymkjen Jelles.
Rienk is overleden op 06-04-1867 in Opeinde, 86 jaar oud. Rienk:
(1) begon een relatie met Hiltje Gerbens. Hiltje is overleden op 10-05-1808.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 21-04-1813 met Trijntje Theunis Meulen van der, 27 jaar oud.
Trijntje is geboren op 27-12-1785, dochter van Theunis Jans Meulen van der en Tettie Jans Koning.
Trijntje is overleden op 27-04-1857 in Zuider Drachten, 71 jaar oud.

Kinderen van Rienk en Hiltje:
1 Wytze Rienks, geboren op 18-06-1807 in Suameer. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.
2 Theunis Rienks Leistra, geboren op 03-02-1815 in Oopeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.2.
3 ieme Leistra, geboren op 22-11-1816 in Opeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.3.
4 Tettje Rienks Leistra, geboren op 07-04-1819 in Opeinde. Tettje is overleden op 15-07-1839 in Opeinde, 20 jaar oud.
5 Klaas Rienks Leistra, geboren op 02-04-1821 in Opeinde. Klaas is overleden op 13-06-1837 in Opeinde, 16 jaar oud.
6 Jan Rienks Leistra, geboren op 06-04-1823. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.
7 Iemkjen Rienks Leistra, geboren op 20-04-1825 in Opeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.5.
8 Geeske Rienks Leistra, geboren op 03-10-1827 in Opeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.6.
9 Antje Rienks Leistra, geboren op 07-02-1831 in Opeinde. Antje is overleden op 29-04-1848, 17 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.1 Wytze Rienks is geboren op 18-06-1807 in Suameer, zoon van Rienk en Hiltje Gerbens.
Wytze is overleden op 29-04-1887 in Opeinde, 79 jaar oud. Wytze trouwde, 31 jaar oud, op 12-09-1838 met Geeske Rinders Lambarts, 31 jaar oud.
Geeske is geboren op 24-09-1806 in Rottevalle, dochter van Rinders Lambarts en Grietje Oebeles Oosterhof.
Geeske is overleden op 07-11-1899, 93 jaar oud.

Kinderen van Wytze en Geeske:
1 Leistra, levenloos geboren kind, geboren op 06-02-1839.
2 Rienk Wytzes Leistra, geboren op 22-06-1840 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.
3 Grietje Wytzes Leistra, geboren op 16-12-1843 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.2.
4 Rindert Wytzes Leistra, geboren op 31-01-1847 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.3.
5 Hillebrand Wytzes Leistra, geboren op 06-02-1851 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.4.
6 Oebele Wytzes Leistra, geboren op 15-02-1858 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.

1.1.1.2.1.2.1.1 Rienk Wytzes Leistra is geboren op 22-06-1840 in Nijega, zoon van Wytze Rienks en Geeske Rinders Lambarts.
Rienk is overleden op 11-01-1908, 67 jaar oud. Rienk trouwde, 22 jaar oud, op 04-04-1863 in Smallingerland met Antje Dirks Zandberg, 21 jaar oud.
Antje is geboren op 30-05-1841 in Eernewoude, dochter van Dirk Jans Zandberg en Hylkje Wolters (Waltje Sybrands) Fennema.

Kinderen van Rienk en Antje:
1 Wytze Rienks Leistra, geboren op 16-07-1863 in Suameer. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.1.
2 Hylkje Rienks Leistra, geboren op 16-02-1866 in Suameer.
3 Geeske Rienks Leistra, geboren op 19-07-1868 in Suameer. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.
4 Durk Rienks Leistra, geboren op 13-05-1871. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.
5 Jan Rienks Leistra, geboren op 06-12-1873 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.4.
6 Grietje Rienks Leistra, geboren op 02-08-1879 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.5.
7 Wolter Rienks Leistra, geboren op 28-06-1882 in Nijega. Wolter is overleden op 27-05-1924, 41 jaar oud.
8 Geertje Rienks Leistra, geboren op 10-11-1885 in Nijega.

1.1.1.2.1.2.1.1.1 Wytze Rienks Leistra is geboren op 16-07-1863 in Suameer, zoon van Rienk Wytzes Leistra en Antje Dirks Zandberg.
Wytze trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1889 met Aaltje Iest van der, 25 jaar oud.
Aaltje is geboren op 29-01-1864 in Boornbergum, dochter van Simon Iest van der en Jeltje Nijboer.
Aaltje is overleden in 04-1923 in Smalle Ee, 59 jaar oud.

Kinderen van Wytze en Aaltje:
1 Jeltje Leistra, geboren op 02-10-1890 in Wartena.
2 Antje Dirks Leistra, geboren op 29-06-1892 in Boornbergum.
3 Rink Leistra, geboren op 25-05-1894 in Boornbergum.
4 Simon Leistra, geboren op 29-02-1896 in Boornbergum.
5 Tjeert Leistra, geboren op 20-05-1899. Tjeert is overleden op 20-05-1900, 1 jaar oud.
6 nn Leistra, levenloos geboren kind, geboren op 17-03-1907.
7 Wietse Leistra, geboren op 26-03-1922 in Boornbergum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.
8 Brugt Leistra, geboren op 13-05-1923 in Boornbergum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.1.2.
9 Anna Aaltje Leistra, geboren op 22-04-1926 in Boornbergum.
10 Rink Leistra, geboren op 16-02-1935 in Goor.

1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Wietse Leistra is geboren op 26-03-1922 in Boornbergum, zoon van Wytze Rienks Leistra en Aaltje Iest van der.
Wietse trouwde met Corrie Maassen v/d Brink.

1.1.1.2.1.2.1.1.1.2 Brugt Leistra is geboren op 13-05-1923 in Boornbergum, zoon van Wytze Rienks Leistra en Aaltje Iest van der.
Brugt trouwde, 28 jaar oud, op 03-08-1951 in Smallingerland met Catharina Roelinga, 28 jaar oud.
Catharina is geboren op 21-09-1922 in Drachten, dochter van Roel Roelinga en Sjoukje Petersma.

Kinderen van Brugt en Catharina:
1 Simon Leistra, geboren op 05-06-1953.
2 Sjoukje Leistra, geboren op 25-09-1957 in Drachten.
3 Linda Leistra geboren op 14-7-1963. in Drachten

1.1.1.2.1.2.1.1.2 Geeske Rienks Leistra is geboren op 19-07-1868 in Suameer, dochter van Rienk Wytzes Leistra en Antje Dirks Zandberg.
Geeske trouwde met Jan Geerts Benedictus.

Kind van Geeske en Jan:
1 Rienk Benedictus, geboren in 1866. Rienk is overleden op 28-11-1927, 61 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.1.1.3 Durk Rienks Leistra is geboren op 13-05-1871, zoon van Rienk Wytzes Leistra en Antje Dirks Zandberg.
Durk trouwde, 48 jaar oud, op 12-12-1919 met Evertje Wind. Het huwelijk werd ontbonden op 25-02-1926.

1.1.1.2.1.2.1.1.4 Jan Rienks Leistra is geboren op 06-12-1873 in Nijega, zoon van Rienk Wytzes Leistra en Antje Dirks Zandberg.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1898 met Jeltje Brouwer. Zij is een dochter van Anne Brouwer en Baukje Hylkes Benedictus.

1.1.1.2.1.2.1.1.5 Grietje Rienks Leistra is geboren op 02-08-1879 in Nijega, dochter van Rienk Wytzes Leistra en Antje Dirks Zandberg.
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1903 in Nijega met Ernestus Zee van der. Hij is een zoon van Gosse Zee van der en Albertje Bijlsma.

1.1.1.2.1.2.1.2 Grietje Wytzes Leistra is geboren op 16-12-1843 in Nijega, dochter van Wytze Rienks en Geeske Rinders Lambarts.
Grietje is overleden op 10-03-1876, 32 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 03-11-1869 in Tietjerksteradeel met Ebe Terpstra, 37 jaar oud.
Ebe is geboren op 29-08-1832, zoon van Sjouke Hinnes Terpstra en Berber Ebes Stel. Ebe is overleden op 18-04-1892, 59 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Ebe:
1 Sjouke Terpstra, geboren op 02-06-1870.
2 Grietje Terpstra, geboren op 10-03-1876.

1.1.1.2.1.2.1.3 Rindert Wytzes Leistra is geboren op 31-01-1847 in Nijega, zoon van Wytze Rienks en Geeske Rinders Lambarts.
Rindert trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1875 in Smallingerland met Aukjen Geertsma, 26 jaar oud.
Aukjen is geboren op 25-05-1848 in Ureterp, dochter van Tjeerd Andries Geertsma en Fokjen Alberts Jacht van der.

Kinderen van Rindert en Aukjen:
1 Fokje Rinderts Leistra, geboren op 03-11-1875 in Opeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.3.1.
2 BontjeRinderts Leistra, geboren op 24-11-1876 in Nijega. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.3.2.
3 Wytze Rinderts Leistra, geboren op 02-07-1877 in Tietjerk.
4 Tjeerd Rinderts Leistra, geboren op 04-02-1879 in Tietjerk. Tjeerd is overleden op 11-02-1882, 3 jaar oud.
5 Geeske Rinderts Leistra, geboren op 05-11-1880 in Langezwaag.

1.1.1.2.1.2.1.3.1 Fokje Rinderts Leistra is geboren op 03-11-1875 in Opeinde, dochter van Rindert Wytzes Leistra en Aukjen Geertsma.
Fokje trouwde, 21 jaar oud, op 27-05-1897 met Jan Pieters Mast, 22 jaar oud.
Jan is geboren op 13-05-1875 in Terband, zoon van Pieter Hanzes Mast en Arendje Jans Scholten.

1.1.1.2.1.2.1.3.2 Bontje Rinderts Leistra is geboren op 24-11-1876 in Nijega, dochter van Rindert Wytzes Leistra en Aukjen Geertsma.
Bontje Rinderts trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1900 met Jacob Pieters Vries de.

1.1.1.2.1.2.1.4 Hillebrand Wytzes Leistra is geboren op 06-02-1851 in Nijega, zoon van Wytze Rienks en Geeske Rinders Lambarts.
Hillebrand is overleden op 10-08-1930 in Tietjerk, 79 jaar oud.
Hillebrand trouwde, 37 jaar oud, op 19-05-1888 in Tietjerksteradeel met Geertje Popkes Meulen van der, 34 jaar oud.
Geertje is geboren op 27-04-1854 in ENGWIERUM, dochter van Popke Jans Meulen van der en Korneliske Oenes Hooghiemstra.
Geertje is overleden op 26-02-1920, 65 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.1.5 Oebele Wytzes Leistra is geboren op 15-02-1858 in Nijega, zoon van Wytze Rienks en Geeske Rinders Lambarts.
Oebele is overleden op 15-05-1926 in Tietjerk, 68 jaar oud.
Oebele begon een relatie, 30 jaar oud, op 19-05-1888 in Tietjerk met Klaaske Popkes Meulen van der, 24 jaar oud.
Klaaske is geboren op 07-06-1863. Klaaske is overleden op 15-08-1941 in Tietjerk, 78 jaar oud.

notitie: Oebele Leistra.
Het woonhuis Súderein 40 te Tietjerk is in 1904 gesticht door Oebele Wietzes Leistra te Tietjerk.
Oebele woonde hier ook.
Na zijn dood werd zijn weduwe de hoofdbewoonster.
Echter dit veranderde even later,want dochter Korneliske Leistra,getrouwd met Eelke Visser kwamen ook in het huis wonen.
Eelke Visser werd toen hoofdbewoner en de weduwe van Oebele Leistra werd inwonend volgens de woningkaart.
Deze weduwe overleed op 15-08-1941.
Eelke Visser (geboren op 04-03-1900) overleed bijna 8 jaar later op 18-05-1949.
Dochter Koneliske Leistra,de weduwe van Eelke, werd toen als hoofdbewoonster op de woningkaart van het adres Suderein 40 gezet.
Niet lang daarna is Korneliske verhuisd,want op 17- 11- 1953 ging zij in het huis Súderein 30 wonen.
De nieuwe bewoner op het perceel Súderein 40 werd Mient Klooster.

Kinderen van Oebele en Klaaske:
1 Wytze Leistra, geboren op 15-05-1890 in Tietjerk. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.
2 Popke Leistra, geboren op 13-07-1892 in Tietjerk.
3 Korneliske Leistra, geboren op 12-12-1893 in Tietjerk.
4 Geeske Leistra, geboren op 21-06-1896 in Tietjerk.
5 Hillebrand Leistra, geboren op 19-10-1898 in Tietjerk.

1.1.1.2.1.2.1.5.1 Wytze Leistra is geboren op 15-05-1890 in Tietjerk, zoon van Oebele Wytzes Leistra en Klaaske Popkes Meulen van der.
Wytze is overleden op 10-03-1944 in St.Jacobi Parochie, 53 jaar oud.
Wytze trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1913 in Bergum met Sietske Wal van der, 24 jaar oud. Sietske is geboren op 01-04-1889.
Sietske is overleden op 26-07-1964 in St.Annaparochie, 75 jaar oud.

Kinderen van Wytze en Sietske:
1 Oebele Leistra, geboren op 22-11-1914 in Tietjerk. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.
2 Jelle Leistra, geboren op 25-02-1916 in Tietjerk. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.
3 Trijntje Leistra, geboren op 14-11-1918 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.3.
4 Popke Leistra, geboren op 27-03-1920 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.4.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1 Oebele Leistra is geboren op 22-11-1914 in Tietjerk, zoon van Wytze Leistra en Sietske Wal van der.
Oebele is overleden op 01-02-1993 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Oebele trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1938 in St.Annaparochie met Trijntje Schat, 23 jaar oud.
Trijntje is geboren op 10-03-1915 in St Jacobi Parochie. Trijntje is overleden op 26-07-1991 in Harlingen, 76 jaar oud.

Kinderen van Oebele en Trijntje:
1 Wijke Leistra, geboren op 18-01-1939 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.
2 Wijtze Leistra, geboren op 28-02-1940 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.
3 Johannes Leistra, geboren op 13-12-1943 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3.
4 Wop Leistra, geboren op 21-05-1945 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.4.
5 Sietske Leistra, geboren op 17-05-1947 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5.
6 Jelle Leistra, geboren op 26-12-1948 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.6.
7 Grietje Renske Leistra, geboren op 11-01-1952 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.
8 Tine Leistra, geboren op 30-06-1956 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.8.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1 Wijke Leistra is geboren op 18-01-1939 in St Jacobi Parochie, dochter van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Wijke is overleden op 14-07-2000, 61 jaar oud. Wijke trouwde, 19 jaar oud, op 06-03-1958 met Hidde Norder, 26 jaar oud.
Hidde is geboren op 29-03-1931 in Oosterbierum.

Kinderen van Wijke en Hidde:
1 Tiny Norder, geboren op 31-01-1959 in Harlingen. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.1.
2 Vennie Norder, geboren op 13-02-1961 in Sexbierum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.2.
3 Gerrit Hidde Norder, geboren op 22-07-1963 in Oosterbierum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.3.
4 Wietse Oebele Norder, geboren op 13-10-1967 in St.Annaparochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.4.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.1 Tiny Norder is geboren op 31-01-1959 in Sexbierum, dochter van Hidde Norder en Wijke Leistra.
Tiny trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1980 met Terry Botterweg.

Kinderen van Tiny en Terry:
1 Evert Christiaan Botterweg, geboren op 22-09-1982 in Harderwijk.
2 Fenna Wijnanda( Wanda) Botterweg, geboren op 26-09-1984 in Harderwijk.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.2 Vennie Norder is geboren op 13-02-1961 in Sexbierum, dochter van Hidde Norder en Wijke Leistra.
Vennie trouwde, 24 jaar oud, op 04-04-1985 in Dronten met Jan Palts.

Kinderen van Vennie en Jan:
1 Alwin Palts, geboren op 20-07-1990 in Dronten.
2 Inge Palts, geboren op 02-06-1992 in Dronten.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.3 Gerrit Hidde Norder is geboren op 22-07-1963 in Oosterbierum, zoon van Hidde Norder en Wijke Leistra.
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 16-09-1988 in Dronten met Corien Mulders.

Kinderen van Gerrit en Corien:
1 Carlo Christiaan Hidde Norder, geboren op 27-03-1991 in Dronten.
2 Thomas Gerrit Norder, geboren op 31-05-1994 in Dronten.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.1.4 Wietse Oebele Norder is geboren op 13-10-1967 in St.Annaparochie, zoon van Hidde Norder en Wijke Leistra.
Wietse trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1994 met Jolanda van der Heuvel, ongeveer 22 jaar oud.
Jolanda is geboren op 28-09-1972. Jolanda is overleden op 04-06-1996 in Ermelo, 23 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2 Wijtze Leistra is geboren op 28-02-1940 in St Jacobi Parochie, zoon van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Wijtze trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1962 met Betje Terpstra, 20 jaar oud. Betje is geboren op 06-03-1942 in Kooten.

Kinderen van Wijtze en Betje:
1 Oebele Johannes Leistra, geboren op 09-11-1963 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.1.
2 Wop Wijbe Leistra, geboren op 19-01-1965 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.2.
3 Wiebe Leistra, geboren op 31-01-1966 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.1 Oebele Johannes Leistra is geboren op 09-11-1963 in St Jacobi Parochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Oebele:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1984 in Franeker met Sjerpjen Joustra, 15 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 12-05-1986.
Sjerpjen is geboren op 10-01-1969.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1990 in Franeker met Ina Elisabeth Mast, 21 jaar oud. Ina is geboren op 20-01-1969.

Kind van Oebele en Sjerpjen:
1 Betty Uilkje Leistra, geboren op 21-12-1984 in Achlum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.1.1.
Kinderen van Oebele en Ina:
1 Gwenny Leistra, geboren op 24-07-1994 in Tzummmarum.
2 Mara Leistra, geboren op 18-09-1999 in Franeker.
3 Wijtze Jan (Wisse) Leistra, geboren op 04-07-2001 in Franeker.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.1.1 Betty Uilkje Leistra is geboren op 21-12-1984 in Achlum, dochter van Oebele Johannes Leistra en Sjerpjen Joustra.
Betty ging een geregistreerd partnerschap aan, 19 jaar oud, in 2003 met Wilko Johan Bruinsma, 33 jaar oud. Wilko is geboren op 06-02-1971.

Kinderen van Betty en Wilko:
1 Ashley Johan Bruinsma, geboren op 16-03-2003 in Leeuwarden.

2 Jayden Keano Bruinsma, geboren op 18-07-2012 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.2 Wop Wijbe Leistra is geboren op 19-01-1965 in St Jacobi Parochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wop trouwde, 37 jaar oud, op 16-12-2002 in Curaqao met Wilhelmina Johanna Woerlee, 38 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-06-1964 in Gouda.

Kind van Wop en Wilhelmina:
1 Robert Jan Leistra, geboren op 16-12-2001 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3 Wiebe Leistra is geboren op 31-01-1966 in St Jacobi Parochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wiebe: (1) trouwde, 21 jaar oud, op 21-04-1987 met Sandra Alkema, 19 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd in 1999 in Franeker.
Sandra is geboren op 17-01-1968.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 03-10-2003 met Frootje Hoekstra, 22 jaar oud. Frootje is geboren op 21-08-1981.

Kinderen van Wiebe en Sandra:
1 Kim maya Leistra, geboren op 21-08-1987 in Tzum. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3.1.
2 Amberly Leistra, geboren op 27-09-1993 in Tzum.1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3.2.
Kind van Wiebe en Frootje:
1 Dion Leistra, geboren op 29-04-2004.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3.1 Kim maya Leistra is geboren op 21-08-1987 in Tzum, dochter van Wiebe Leistra en Sandra Alkema.
Kim trouwde, 19 jaar oud, in 2006 in St.Annaparochie met Michel Gummels, 22 jaar oud. Michel is geboren op 21-09-1983.

Kinderen van Kim en Michel:
1 Shaylin Gummels, geboren op 29-10-2006 in Leeuwarden.
2 Jamila Gummels, geboren op 25-07-2009 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.2.3.2.2 Amberly Leistra is geboren op 27-09-1993 in Tzum dochter van Wiebe Leistra en Sandra Alkema.

Kind van Amberly:
Jayson Keano Leistra, geboren op 15-08-2010.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3 Johannes Leistra is geboren op 13-12-1943 in St Jacobi Parochie, zoon van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Johannes begon een relatie, 22 jaar oud, op 02-11-1967 in Franeker met Renske Marijke de Jong, 20 jaar oud.
Renske is geboren op 24-03-1947 in Franeker.

Kinderen van Johannes en Renske:
1 Oebele Freek Leistra, geboren op 21-08-1968 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3.1.
2 Alie Tini Leistra, geboren op 26-08-1971 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3.2.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3.1 Oebele Freek Leistra is geboren op 21-08-1968 in St Jacobi Parochie, zoon van Johannes Leistra en Renske Marijke de Jong.
Oebele trouwde, 28 jaar oud, op 13-09-1996 met Anita Iepema, 25 jaar oud. Anita is geboren op 06-07-1971.

Kinderen van Oebele en Anita:
1 Iris Renske Leistra, geboren op 13-03-1996 in Bakkeveen.

2 Marcella Leistra, geboren op 06-12-2002 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.3.2 Alie Tini Leistra is geboren op 26-08-1971 in St Jacobi Parochie, dochter van Johannes Leistra en Renske Marijke de Jong.
Alie trouwde in Bakkeveen met Jan Anne Alkema. Jan is geboren op 14-09-1970.

Kind van Alie en Jan:
1 Timo Jan Alkema, geboren op 24-12-2004 in Bakkeveen.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.4 Wop Leistra is geboren op 21-05-1945 in St Jacobi Parochie, zoon van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Wop begon een relatie, 26 jaar oud, op 22-10-1971 in Menaldum met Sietske Sibbeltje Groeneveld, 27 jaar oud.
Sietske is geboren op 09-01-1944 te Wier.

Kinderen van Wop en Sietske:
1 Netty Nynke Leistra, geboren op 13-09-1973.
2 Selma Arjanne Leistra, geboren op 21-11-1975.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5 Sietske Leistra is geboren op 17-05-1947 in St Jacobi Parochie, dochter van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Sietske trouwde, 20 jaar oud, op 02-05-1968 in St.Annaparochie met Tjeerd Vaartjes, 23 jaar oud. Tjeerd is geboren op 29-05-1944.

Kinderen van Sietske en Tjeerd:
1 Trijntje Wijke (Trea) Vaartjes, geboren op 21-02-1969 in St.Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5.1.
2 Mettje Minke (Marja) Vaartjes, geboren op 11-06-1970 in St Jacobi Parochie.
3 Gerry Sybrech Vaartjes, geboren op 30-11-1974 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5.2.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5.1 Trijntje Wijke (Trea) Vaartjes is geboren op 21-02-1969 in St.Jacobi Parochie, dochter van Tjeerd Vaartjes en Sietske Leistra.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1993 in Menaldum met Harmen Noteboom.

Kinderen van Trijntje en Harmen:
1 Nynke Sietie Noteboom, geboren op 08-01-2002 in Dronrijp.
2 Mirjam Vera Noteboom, geboren op 09-08-2004 in Dronrijp.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.5.2 Gerry Sybrech Vaartjes is geboren op 30-11-1974 in St Jacobi Parochie, dochter van Tjeerd Vaartjes en Sietske Leistra.
Gerry trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-2000 met Boudewijn Bleeker.

Kind van Gerry en Boudewijn:
1 Jens Bleeker, geboren op 13-01-2003 in St.Annaparochie.

2 Siebrit Bleeker, geboren op 03-02-2006
3 Redmer Bleeker, geboren op 02-02-2008,

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.6 Jelle Leistra is geboren op 26-12-1948 in St Jacobi Parochie, zoon van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Jelle trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1972 in Delft met Johanna Wilhelmina (Helma) van der Berg, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 22-08-1950.

Kinderen van Jelle en Johanna:
1 Adrianus Arjen Leistra, geboren op 17-05-1973 in Delft.
2 Wilco Leistra, geboren op 11-03-1976 in Delft.
3 Jelle Leistra, geboren op 23-06-1983 in Delft.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7 Grietje Renske Leistra is geboren op 11-01-1952 in Leeuwarden, dochter van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Grietje trouwde, 18 jaar oud, op 01-10-1970 in St.Annaparochie met Anne Steensma, 22 jaar oud. Anne is geboren op 28-09-1948.
Kinderen van Grietje en Anne:
1 Geben Arjen Steensma, geboren op 16-04-1971 in St Jacobi Parochie.vlogt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.1
2 Jelle Steensma, geboren op 25-03-1972 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.2.
3 Rieneke Steensma, geboren op 25-03-1972 in St Jacobi Parochie. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.3.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.1 Geben Arjen Steensma, geboren op 16-04-1971 in St Jacobi Parochie,zoon van Anne Steensma en Grietje Renske Leistra.
Gehuwd met Mirjam Holwerda 27-01-2012

Kind van Gerben Arjen en Mirjam:

Marith Steensma, geboren op 25-02-2012.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.2 Jelle Steensma is geboren op 25-03-1972 in St Jacobi Parochie, zoon van Anne Steensma en Grietje Renske Leistra.
Jelle:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1995 met Tamara Palmen. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1999.
(2) trouwde 2005 met Jannie Boersma Jannie is geboren op 17-03-1981 in Peasens-Moddergat.
Jannie is overleden op 13-06-2013 in Groningen.

{3) trouwde Jelle voor de derde keer met Tialda Eke Breeuwsma,geboren te Dokkum op 29-12-1990 Kinderen van Jelle en Tamara:
1 Miriam Steensma, geboren op 14-08-1995.
2 Arjen Steensma, geboren op 14-10-1996.
Kind van Jelle en Jannie:
Jeroen Steensma,geboren 02-04-2007.
Miriam Steensma en Cris op't Land hebben op 7-12-1999 een zoontje gekregen , naam .Jelle Christiaan Laurens..geboren in Amsterdam. 1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.7.3 Rieneke Steensma is geboren op 25-03-1972 in St Jacobi Parochie, dochter van Anne Steensma en Grietje Renske Leistra.
Rieneke trouwde met Ids Grond Ids is geboren op 12-05-1963.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.1.8 Tine Leistra is geboren op 30-06-1956 in St Jacobi Parochie, dochter van Oebele Leistra en Trijntje Schat.
Tine trouwde, 20 jaar oud, op 13-08-1976 in St.Annaparochie met Johannes van der Meer, 24 jaar oud.
Johannes is geboren op 03-03-1952 in Tzum.

Kinderen van Tine en Johannes:
1 Marjanna Winfrida van der Meer, geboren op 16-01-1980 in Tzummarum.
2 Peter van der Meer, geboren op 01-02-1982 in Tzummarum, samenwonend met Mari Panlever.

Kind van Peter en Mari:
1 Ricardo v/d Meer op 12-02-2013.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.2 Jelle Leistra is geboren op 25-02-1916 in Tietjerk, zoon van Wytze Leistra en Sietske Wal van der.
Jelle is overleden op 16-04-1998, 82 jaar oud.
Jelle trouwde, 44 jaar oud, in 1960 met Froukje Terpstra.

Kinderen van Jelle en Froukje:
1 Rina Leistra, geboren op 16-01-1961.
2 Johannes Leistra, geboren op 23-01-1962. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.
3 Wietze Leistra, geboren op 15-05-1965 in Nij Altoena.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1 Johannes Leistra is geboren op 23-01-1962, zoon van Jelle Leistra en Froukje Terpstra.
Johannes trouwde, 23-10-1987 met Hinke Wijbenga.

Kinderen van Johannes en Hinke:
1 Anna Leistra, geboren op 01-02-1993 in St.Annaparochie.
2 Froukje Leistra, geboren 25-03-1994 Blaricum.
3 Rinske Leistra, geboren op 23-02-1997 in Leeuwarden.
4 Jellien Leistra, geboren op 22-07-1998 in Leeuwarden.

Wietse Berend Leistra is geboren op 15-05-1965, zoon van Jelle Leistra en Froukje Terpstra.
Wietse trouwde, 09-04-2010 met Cornelia van Malestijn.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.3 Trijntje Leistra is geboren op 14-11-1918 in St Jacobi Parochie, dochter van Wytze Leistra en Sietske Wal van der.
Trijntje is overleden op 11-05-1999 in Stiens, 80 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, in 1943 met Willem de Haan, 22 jaar oud.
Willem is geboren op 13-04-1919. Willem is overleden op 26-12-1991, 72 jaar oud.

Kinderen van Trijntje en Willem:
1 Sietske de Haan.
2 Froukje de Haan.
3 Wietze de Haan.
4 Simen de Haan.
5 Popke de Haan.
6 Albert de Haan.
7 Corrie de Haan.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.4 Popke Leistra is geboren op 27-03-1920 in St Jacobi Parochie, zoon van Wytze Leistra en Sietske Wal van der.
Popke trouwde, 36 jaar oud, op 22-11-1956 in Kollum met Jacobje Meijer, 30 jaar oud. Jacobje is geboren op 19-05-1926 in Kollum.
Popke is overleden op31-07-2010, oud 90 jaar

Kinderen van Popke en Jacobje:
1 Klaaske Leistra, geboren op 14-04-1958 in Nij Altoena. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.4.1.
2 Wietze Leistra, geboren op 12-03-1961 in Nij Altoena. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.5.1.4.2.
3 Geert Leistra, geboren op 02-01-1966 in Eestrum.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.4.1 Klaaske Leistra is geboren op 14-04-1958 in Nij Altoena, dochter van Popke Leistra en Jacobje Meijer.
Klaaske:
(1) trouwde, 17 jaar oud, in 1975 in Delfzijl met Siebren Bakker. Het huwelijk werd ontbonden in 1978.
(2) trouwde, 25 jaar oud, in 1983 met Flip Jan Nota, 39 jaar oud. Flip is geboren op 18-10-1944.

Kind van Klaaske en Siebren:
1 Wouter Jan Bakker, geboren op 21-03-1976 in Delfzijl.

1.1.1.2.1.2.1.5.1.4.2 Wietze Leistra is geboren op 12-03-1961 in Nij Altoena, zoon van Popke Leistra en Jacobje Meijer.
Wietze trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1983 in Bergum met Sijke Bosma, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2007.
Sijke is geboren op 02-10-1965 in Suawoude.

Kinderen van Wietze en Sijke:
1 Geertje Jacoba Leistra, geboren op 29-03-1983 in Leeuwarden.
2 Peter Leistra, geboren op 24-01-1985 in Hardegarijp.
3 Joke Leistra, geboren op 14-03-1987 in Hardegarijp.

1.1.1.2.1.2.2 Theunis Rienks Leistra is geboren op 03-02-1815 in Oopeinde, zoon van Rienk en Hiltje Gerbens.
Theunis is overleden op 11-12-1884, 69 jaar oud.
Theunis trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1841 in Tietjerksteradeel met Trijntje Johannes Brandsma, 28 jaar oud.
Trijntje is geboren op 03-02-1813 in Bergum, dochter van Johannus Annes Brandsma en Minke Seijes Sikma.

Kind van Theunis en Trijntje:
1 Rienk Theunis Leistra, geboren op 13-04-1842. Rienk is overleden op 10-05-1868, 26 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.3 Ieme Leistra is geboren op 22-11-1816 in Opeinde, zoon van Rienk en Hiltje Gerbens.
Ieme is overleden op 13-02-1858 in Irnsum, 41 jaar oud. Ieme trouwde, 37 jaar oud, op 13-05-1854 in Leeuwarden met Waltje Sybrands Radelaar.
Zij is een dochter van Sybrand Djurres Radelaar en Joukje Walles. Waltje is overleden op 08-06-1857.

Kind van ieme en Waltje:
1 Leistra, levenloos geboren zoon, geboren op 27-03-1857.

1.1.1.2.1.2.4 Jan Rienks Leistra is geboren op 06-04-1823, zoon van Rienk en Hiltje Gerbens.
Jan is overleden op 31-05-1897, 74 jaar oud. Jan trouwde, 56 jaar oud, op 04-03-1880 met Fardau Ley van der.

1.1.1.2.1.2.5 Iemkjen Rienks Leistra is geboren op 20-04-1825 in Opeinde, dochter van Rienk en Hiltje Gerbens.
Iemkjen is overleden op 12-11-1897 in Opeinde, 72 jaar oud.
Iemkjen trouwde, 32 jaar oud, op 23-05-1857 in Smallingerland met Liebbe Poppes Bouma.

Kind van Iemkjen en Liebbe:
1 Rienk Bouma, geboren in 1865 VC. Rienk is overleden op 17-05-1871, 3736 jaar oud.

1.1.1.2.1.2.6 Geeske Rienks Leistra is geboren op 03-10-1827 in Opeinde, dochter van Rienk en Hiltje Gerbens.
Geeske is overleden op 10-11-1895, 68 jaar oud. Geeske trouwde, 35 jaar oud, op 14-05-1863 in Smallingerland met Jan Geerts Benedictus.

Kinderen van Geeske en Jan:
1 Jeltje Benedictus, geboren op 21-07-1864. Jeltje is overleden op 07-01-1935, 70 jaar oud.
2 Rienk Benedictus, geboren op 30-11-1865. Rienk is overleden op 28-11-1927, 61 jaar oud.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 14-12-2009 15:22.
Samengesteld door Betty Leistra.