Foto: W.Leistra

Geschiedenis van de stelp familie Andringa onder Koehool. Onderstaand enkele gegevens uit”De Familie Steenmeijer” en “Koehool en de Andringa’s”.
Samuel Steenmeijer koopt op 6 aug.1838 deze Zathe onder Oosterbierum van Collot ‘dEscury.
Johannes Steenmeijer huurde op 12 april 1850 de zate van zijn vader, welke hij in 1875 hiervan heeft gekocht, bestaande uit: huis, schuur en erf, bouw en weiland, vergraven land en water.
Er wordt hier in 1875 vermeld dat het vergraven land en water was ontstaan, door ontgraving ten behoeve van reparatie en versterking van de zeedijk.
(vandaar deze put? Redactie).Of 2 jaar later bij een dijkdoorbraak op 30/31 januari 1877 ? (zie Andringa)
In 1897 werd de familie Andringa eigenaar van de boerderij.
De oorspronkelijke boerderij stond toen met het vooreind naar de zeedijk.
In 1907 is deze boerderij door de bliksem getroffen en is geheel afgebrand, Op de plaats van de oude boerderij met vooreind werd er toen de huidige stelp boerderij gebouwd.