De bewoners vanaf Dijkshoek tot Oosterbierum.

Nr.1 Dirk Jacobs Oostringa van beroep Guardenier. Kad.nr. 147 Min.D
Nr.2 Herke Jacobs van der Zee van beroep Visscher. Kad.nr. 121 Min.D.
Nr.3 Fokke Harmens Kooistra van beroep Arbeider. Kad. nr. 101 Min.D.
Nr.4 Woning van de Armvoogdij Tzummarum. Kad.nr. 94 Min. D.
Nr.5 Erven Klaas Hanses. Kad. nr. 70 Min.D.
Nr.6 Geert Tjeerds Andringa Kad. nr. 67 Min.D.
Nr.7 Wiebe van Sloten van beroep Arbeider. Kad. nr. 66 Min.D.
Nr.8 Hendrik Ypkes Ypma van beroep Arbeider Kad. nr. 50 Min. D.
Nr. 9 Wed. Albert Jans Wolvendijk van beroep Arbeider. Kad. nr. 43 Min. D.
Nr. 10 Tjeerd Lieuwes Heeringa van beroep Kooltjer. Kad . nr. 40 Min.D.
Nr. 11 Wed. Siebe Jetses Westra van beroep Arbeidster Kad. nr. 13 Min. D.
Nr. 12 Eigenaar Dorp Tzummarum. Kad. nr. 11 Min.D.
Nr. ? Strandmeester La Fleur niet op de lijst. Kad. nr. 8 Min.D.
Nr. 13 Pieter Hoittes Terpstra van beroep Arbeider. Kad. nr. 7 Min. D.
Nr.14 Tjeerd Lieuwes Heeringa van beroep Kooltjer. Kad. nr. 2 Min. D.

Bron gegevens: kadasterkaart uit 1832. Wie Was Waar.