Het Statenhoofd ( grens tussen Barradeel en het Bildt) in volle glorie.

Dit glasplaatje is in de jaren twintig van de vorige eeuw gemaakt door Meester Reitsma uit Firdgum.
Na bedijking van het Nieuw Bildt beschermde het Statenhoofd (aangelegd door de Staten van Friesland) het zeewerende restant van de Oudebildtdijk, de Arme- of Statendijk.
Het Statenhoofd werd in 1880 vervangen door een stenen dam van 450 meter en in 1921 werd hij via een golfbreker in verbinding gebracht met de Vijfdeelendijk bij Koehool.
In de luwte van de golfbreker en het Statenhoofd groeide nieuw land aan, de Slikken of Voorgronden zijn ontstaan in de luwte van de golfbreker en het Statenhoofd en zijn in de 20ste eeuw ingepolderd naar aanleiding van de Deltawet.