Een van de oudste foto's van de stelp 1924
Sibe en Klaas Evert op het stek en beppe Geiske daarachter.

bron: Koehoal en de Andringa's.