SÚdyk te Tzummarum. Het Statenhoofd brokkelt steeds meer af oorzaak paalworm.