Sommige kaarten zijn soms onnauwkeurig, maar op de meeste kaarten is dit ook heel duidelijk en wordt Koehool aangeven tussen de Skilleane en de Vissersvaart onder Tzummarum.
De naam Koehool komt waarschijnlijk van koude windige hoek, maar er zijn ook andere verklaringen voor.
Op recente kaarten vinden we ten noordwesten van Tzummarum aan de zeedijk de buurtschap Koehool.
Die naam vinden we ook op achttiende- en negentiende-eeuwse kaarten.
Op een zestiende-eeuwse kaart staat Cohool.
Mogelijk werd de buurtschap of streek hier ook Tjummarumerhorn genoemd ( horn slaat dan op hoek).

De oudste vermelding.
Caudehoel gaat terug tot 1511.
Er lag hier een sluis die in 1525 de Coudehoelstera zyl werd genoemd.
In 1546 spelde men verder Kahoel en ook komt dan de naam Coldhoe voor.

In de kloosterkronieken van Lidlum komt, gedateerd in de veertiende eeuw, Cadahool voor.
Die naam verwijst waarschijnlijk naar een plaats vlakbij de oude locatie van het klooster Lidlum, zuidelijker dan het huidige Koehool.
(Red. Aan de zuidkant van de oude zeedijk Hornestreek- Capelleweg)

Samenvatting: Bebouwing: Alle woningen waren gebouwd aan de voet van de zeedijk en hadden recht van opstal van Waterschap De Vijfdelen.
Ligging: De buurtschap ligt onder het dorp Tzummarum, maar liep voor een klein deel door tot onder Oosterbierum.
Naam Koehool: Genoemd naar de vroegere zijl welke tegenover de Tzummarumer vissersvaart was.
Hedendaags: Door de dijkverhoging en verbreding in de jaren zeventig is een groot deel van de buurtschap tot aan het vroegere café afgebroken en bestaat dus niet meer. (zie foto’s)