Foto W.L. 2012

Koehool al eeuwenlang een buurtschap met een rijke historie en geschiedenis.
Het heeft nu eindelijk door het naambord erkenning en herkenning gekregen.
Het verschil tussen een buurtschap en gehucht heeft niets te maken met iemands mening, maar is iets dat officieel is vastgelegd.
Bij de Straatnaamgeving Barradeel 1953 hier is toen onterecht Koehool onder Oosterbierum als gehucht genoemd maar zonder officieel plaatsnaambord en ook niet opgenomen in de staatkundige annalen als zelfstandige plaats en ook geen perceelnummering.
Dus is Koehool een buurtschap.
Daar van een buurtschap geen officiŽle grens vastgesteld is, wordt dit bepaald door de bebouwing en de bewoners zelf, zij vormden de gemeenschap en hadden gemeen dat ze allemaal woonden aan de voet van de zeedijk in huizen op grond van het Waterschap met recht van opstal met allemaal regeltjes.
Deze gemeenschap bestond voor een groot deel uit vissers die woonden in hun eigen typische vissershuisjes, maar ook enkele kleine boerderijtjes, doordat ze vaak opelkaar waren aangewezen was dit een hechte gemeenschap.
Aannemelijk is dat de Buurtschap Koehool van de Skilleane af westelijk doorliep tot aan nr.5 onder Oosterbierum deze panden stonden allemaal op grond van het Waterschap Vijfdelen en hadden recht van opstal.
Een buurtschap heeft meestal zijn naam ontleend aan een gebouw of iets wat historisch belangrijk is geweest.
In dit geval is de gehele buurtschap Koehool genoemd naar Koehoolsterzijl.
Deze zijl werd in 1424, in dezelfde periode als Roptazijl, aangelegd aan het einde van de Tzummarumer Vissersvaart.
Deze sluis vervalt echter al in 1584 vanwege dichtslibbing.