Foto: W.Leistra

SÚdyk nr.17 te Tzummarum. Huis van Rients Jeltes van der Zee.
Is thans de recreatiewoning van de familie Wiersma.
Op de achtergrond het huis SÚdyk nr.14 van Jan en Ynkie Reitsma-Nijboer.
Dit is de situatie na de dijkverhoging tussen 1970 en 1974.