Foto: W.Leistra

SÚdyk nr.17 te Tzummarum. Huis van Rients Jeltes van der Zee. Nu is het een recreatiewoning.