SÚdyk 18

In en na de tweede wereldoorlog woonde hier de fam. Groeneveld en nu fam. J.Heeringa.