SÚdyk nr.5 te Tzummarum aan de Grieneleane. Dit huis is omstreeks 1928 gebouwd in opdracht van Pieter Tjeerds Heeringa en Lieuwkje Kroese als vervanging van het huis met cafÚ ( zie foto 718) dat moest worden afgebroken voor een toenmalige dijkverhoging.Vanaf 1953 tot 1998 woonden in het huis SÚdyk nr.5 de familie Willem Lieuwe Heeringa en zijn vrouw Aaltje Draijer. Zij woonden eerst van 1945 tot 1953 in het huis SÚdyk nr.16 te Tzummarum.