SÚdyk nr.15 te Tzummarum. Het huis van Klaas Aukes Bonnema. Later hebben Griet en Auke Bonnema die moesten verhuizen in verband met de dijkverhoging hier een nieuw huis laten bouwen.