Huizen SÚdyk te Tzummarum nr. 10 Theodorus Mebius, nr.9 Lieuwe Tjeerd Heeringa, nr.8 Harm Heeringa, nr.7 fam. Klaas Bouma en nr.6 fam.Meinte Reitsma.