SÚdyk onder Tzummarum. Het huis van Klaas Wops en Liep Houtsma is afgebroken ten behoeve van de dijksverhoging in de jaren 1970 tot 1974.