Koehool, Sedyk , 1931 1932
Hier wordt het Statenhoofd versterkt c.q. opgeknapt.
(uit het archief van Ab v. Drooge) Tresoar