Sédyk nr.19 te Tzummarum.
Omstreeks 1930 was dit de woning en het voormalige café Koehoal.
Willem Tjeerd Heeringa en zijn vrouw Jantje Bonnema waren toen de bewoners en uitbaters.
Het bord geeft aan dat er toen in de Waddenzee kon worden gezwommen.
Uit de leeuwarder courant: OPENING op Pinkster-Maandag,21 MEI, van de naar de naar de eischen ingerichte zwem-en badgelegenheid “KOEHOOL”,Tzummarum.
Bij uitstek geschikte plaats voor kinderen om te baden.
Tevens gelegenheid voor een gezellig zitje op het terras van cafe “KOEHOOL”, nabij het strand.
De ondernemer: W.Heeringa.

1. tot het jaar 1906 was Jelte van der Zee daar de uitbater.
Hij heeft toen de boerderij Syttinga State op de kruising Kapelleweg en de Hoarnestreek gepacht van de familie Fopma Bonnema en is daar met zijn gezin gaan wonen.
2 Van 1906 tot 1945 Willem Tjeerd Heeringa.
Hij is in 1945 overleden en hij en zijn vrouw Jantje Bonnema hadden geen kinderen.
3. Van 1945 tot ca. 1950 Tjitte K. Bonnema.
Deze heeft toen een nieuw huis laten bouwen aan het begin van de Skilleane.
4. Van ca. 1950 tot ca. 1960 Ulbe Plantinga.
5. Van ca. 1960 tot ca. 1963 Jhonny Bouma.
6. Van ca. 1963 tot ca. 1967 Douwe van Randen.
7. Van ca 1967 tot ca. 1971 Gooitzen de Vries.
8. Ronald Huese in 1972 verbouwd tot recreatiewoning van familie Huese Alkmaar, in 1979(?) verkocht..
9.omgebouwd tot woonhuis en nu bewoond doot J.L.Kuipers.

Bron : L.Heeringa