SÚdyk nr.10 te Tzummarum was bewoond door Theodorus en Janke Mebius, nr.9 door Lieuwe Tjeerds en Neeltje Heeringa, SÚdyk nr. 8 door Harm en Richtje Heeringa, nr.7 door de familie Klaas Bouma en SÚdyk nr.6 door de familie Meinte en Tetje Reitsma, nr.5 te Tzummarum. Het huis van Willem en Aaltje Heeringa. Op de achtergrond staat een boortoren in Dijkshoek onder Firdgum.