bron: Marlies Dijkstra.

De tekening is in het bezit van Marlies Dijkstra.
Haar opa Sjirk Dijkstra heeft deze van Dirk Bouma voor zijn verjaardag gekregen in 1978.

Het juiste verhaal en geschiedenis van de originele tekening het Cafe van beppe Tiet Heeringa- La-Fleur.
Door Lieuwe Heeringa.

In de stukje staat ook even een zin over de tekening van het Café van Beppe Tietje Heeringa- La Fleur.

Het is wel goed dat de waarheid over deze tekening even wordt verteld. De originele tekening gemaakt door ene Dirk Bouma senior, een oom van de bekende laatste visser Dirk Bouma!
Deze tekening was oorspronkelijk in het bezit van Pieter ( broer van pake Lieuwe) en Lieuwkje Heeringa- Kroese, die het huis Sédyk 5 Tzummarum bij de Bunker hebben laten bouwen door Klaas Jetsesz Bonnema.
Door de dijkverhoging die omstreeks 1930 is uitgevoerd moest hun huis ‘het zgn. café van Beppe Tietje’ worden afgebroken.

Omstreeks 1954 hebben mijn vader en moeder Willem en Aaltje Heeringa-Draijer huis met land Sédyk 5, geërfd en zijn wij daar komen wonen.

Sierk Dijkstra een neef van mijn vader, heeft na het overlijden van Pake Lieuwe Tjeerd Heeringa, via mijn vader het huis Sédyk nr.9 ( afgebroken inmiddels) gekocht als 2e woning.
Sierk kwam wel geregeld even langs en heeft zo bij mijn ouders de tekening van het café van Beppe Tietje ontdekt!
Op zijn verzoek heeft hij er toen met toestemming van mijn ouders een kopie van laten maken met een fraaie lijst er om.

In 1997 heeft mijn jongste broer Pieter het huis Spoarstrjitte 5 Tzummarum laten bouwen en is daar samen met mijn moeder ingetrokken.
De tekening van het Café van beppe Tietje hangt daar nog steeds aan de wand.

Het verhaal van Marlies Dijkstra is onbewust waarschijnlijk niet het juiste verhaal!