Sédyk nr. 20 te Tzummarum is afgebroken. Vanaf hier zijn de woningen richting Harlingen afgebroken ten behoeve van de dijkverhoging in de periode vanaf 1970. Hier woonde in de jaren na 1945 Jelte Rients van der Zee en zijn vrouw Jantje Kikstra. Zij beheerden o.a. de ‘skilbult ’naast Koehoal aan de Vissersvaart. Daarachter staat de woning Sédyk nr.18.