SÚdyk nr. 19 te Tzummarum. Het voormalige visserscafÚ Koehoal aan de Vissersvaart. Uit de geschiedkundige aantekeningen van voormalige Klooster Lidlum welke oorspronkelijk hier was gebouwd werd de oudste benaming van Koehoal gevonden ,genaamd Coldeholt Dit is ooit een plaats geweest waar overtollig water vanuit de Vissersvaart bij eb weer richting Waddenzee werd gespuid.