Het huis van Jelte Rients van der Zee onder Tzummarum is omstreeks 1970 al afgebroken ten behoeve van de dijkverhoging. Het hok staat er nog. Hiernaast SÚdijk 19 Tzummarum het voormalige cafÚ Koehoal. Hier weer naast SÚdyk 18 waar nu de fam. Jetse Heeringa woont. Daarna zichtbaar SÚdyk 16, hier woonden van 1945 tot 1953 Willem en Aaltje Heeringa en hun kinderen. Hierna is deze woning verbouwd tot recreatiewoning. SÚdyk 15 is het nieuwe huis met hok van Auke en Griet Bonnema die moesten verhuizen omdat hun huis moest worden afgebroken. Van Koehoal tot de Grote Kolk is de bocht in de oude SÚdyk afgesneden en verwijderd,zoals is te zien aan het wegenpatroon.