Werkzaamheden bij Koehoal onder Tzummarum in de jaren 1970 1974. Hier werd een nieuw stuk dijk aagelegd van Koehoal tot de Grote Kolk om een bocht in de bestaande dijk af te snijden.